Consiliul experților

Parte componentă a organzaţiei, Consiliul experţilor, reprezintă entitatea de fond menită să însumeze specialişti din diverse domenii de activitate cu scopul promovării excelenţei în atingerea obiectivelor asumate. Experţii sunt selectaţi în funcţie de rezultatele profesionale obţinute şi nevoile organizaţiei, din domeniile de activitate compatibile cu domeniile de intervenţie. Acestia vor colabora cu organizaţia în baza unui acord de colaborare şi a unor forme legale impuse de specificitatea activităţilor.

Leontin Gheorghe

Leontin Gheorghe
Formator / Consultant