Formare continuă

A fi furnizor de formare continuă astăzi, într-o Europă a schimbărilor, a unei societăţi globalizate, multiculturale, pluralistă şi dinamică este o adevărată provocare. Formatorii, factori ai schimbării şi ai progresului, îşi redefinesc statutul profesional: din executanţi ai unor prescripţii sau reţete devin factori activi ai procesului de învăţare, îi învaţă pe cei ce învaţă.

Exigenţele educaţionale actuale impun configurarea unui model al profesiei de formator pentru care Global Business School luptă şi doreşte a fi un agent al dezvoltării continue pe acest segment educaţional, al dezvoltării de noi competenţe beneficiarilor doritori de a face faţă noilor provocări.

Adulții, persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă, au acces la formare continuă în cadrul organizaţiei, beneficiind de soluţii optime în procesul de pregătire profesională continuă.

Formarea iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

Formarea profesională continuă a adulţilor este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

 

Secvențe de formare:
Comunicare și dezvoltare personală
Control managerial
Evaluarea competențelor profesionale
Management strategic
Managementul calității
Managementul comunicării organizaționale
Managementul conflictelor
Managementul modern
Managementul motivării
Managementul organizațional
Managementul performanței
Managementul riscului
Managementul sistemelor logistice
Managementul timpului
Managementul vânzărilor
Medierea conflictelor
Organizația și controlul fenomenelor organizaționale
Relații publice
Team building

 

Notă: Formarea intră în responsabilitatea Global Business School prin suportul membrilor Consiliului Experților, componentă fundamentală în economia organizației.